Szocpol támogatással kapcsolatos tudnivalók

2015. július 1-jétől új vagy használt lakás vásárlásra és meglévő lakóingatlan legalább 1 lakószobával történő bővítésére is elérhető lesz a szocpol (új nevén CSOK – Családi Otthonteremtési Kedvezmény).

 

Szocpol támogatással kapcsolatos tudnivalók

 

Szocpol támogatás 2015-ben

2015. július 1-jétől új vagy használt lakás vásárlásra és meglévő lakóingatlan legalább 1 lakószobával történő bővítésére is elérhető lesz a szocpol (új nevén CSOK – Családi Otthonteremtési Kedvezmény).

A 2015 július elsejével hatályba lépő változások közül a legfontosabb, hogy már egy gyermek után is lehet majd támogatást igényelni, illetve bevonják a kedvezményezetti körbe a használt lakásokat is. A támogatás összegénél a 4 éven belül vállalt gyermekekkel is számolni lehet.

A szocpol támogatási összege a gyermekek számától függően alakították ki, melyet az alábbi táblázatban tekinthet meg:

Szocpol várható összege 2015.július 1-jétől

Gyermekek száma Alapterület Alapösszeg A energiamin. A+ energiamin. Alacsony fogy.
1 gy. 40-55 500 000 Ft 550 000 Ft 600 000 Ft 650 000 Ft.
  55,01-160 600 000 Ft 660 000 Ft 720 000 Ft 780 000 Ft
2 gy. 50-65 800 000 ft 880 000 Ft 960 000 Ft 1 040 000 Ft
  65,01-80 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft 1 200 000 Ft 1 300 000 Ft
  80,01-160 1 300 000 Ft 1 430 000 Ft 1 560 000 Ft 1 690 000 Ft
3 gy. 60-75 1 200 000 Ft 1 320 000 Ft 1 440 000 Ft 1 560 000 Ft
  75,01-90 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft 1 800 000 Ft 1 950 000 Ft
  90,01-160 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
4 gy. 70-85 1 600 000 Ft 1 760 000 Ft 1 920 000 Ft 2 080 000 Ft
  85,01-100 2 000 000 Ft 2 200 000 Ft 2 400 000 Ft 2 600 000 Ft
  100,01-160 2 500 000 Ft 2 750 000 Ft 3 000 000 Ft 3 250 000 Ft
           

A szocpolra vonatkozó szabályozás fontos új eleme emellett, hogy a magzat a terhesség betöltött 24. hetét követően már gyermeknek számít, illetve hogy a bővítéssel az ingatlannak legalább egy lakószobával kell nőnie.

2015-től használt lakás vásárlásra is elérhető a szocpol?
Kattintson ide a részletekért!

A Hitelnet.hu az aktuális szocpol feltételeken túlmenően az elérhető legkedvezőbb magyarországi bankok hiteleivel, teljes körű és díjmentes tanácsadással és ügyintézéssel áll több, mint 12 éve az ügyfelek rendelkezésére. Az elérhető legkedvezőbb lakáshitel törlesztő részletek folyamatosan, naponta többször frissítve online lakáshitel kalkulátorunkban!

Mi a helyzet jelenleg?

A szocpol építkezéshez akkor igényelhető, ha az építési engedély kiadása 2008. január 1. után történt, vásárlás esetén pedig az új lakás 2010. január 1. után kapott/kap használatbavételi engedélyt.

 

Építkezés esetén új lakásnak az az épület minősül, melyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek vagy tetőtér-beépítéssel jön létre, s a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabály előírásai szerint megfelel, s amely elkészülte után használatbavételi engedély köteles.

Vásárlás esetén új az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és

 • amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
 • amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

A 256/2011. számú kormányrendeletben olvashatók a 2012. január 1-től hatályos Lakásépítési támogatás részletei.

Az igénylés feltételei:

 • Új lakóingatlan építése esetén az ÁFA nélkül, új lakóingatlan vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül meghatározott, az ingatlan teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó bekerülési költség/vételár nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 Ft-ot.
 • Az épített vagy vásárolt új lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú.
 • A lakóingatlan hasznos alapterülete 2 gyermek esetén legalább 60 m2, 3 gyermek esetén legalább 70 m2, 4 vagy több gyermek esetén legalább 80 m2, de nem haladja meg a 160 m2-t.
 • A szocpol igénybevételével épített vagy vásárolt lakóingatlanban az igénylőknek/támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Élettársak és házastársak esetén a lakóingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Rajtuk kívül csak az általuk eltartott gyermek(ek) szerezhet(nek) tulajdonjogot.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekeiknek valamint az együttköltöző családtagoknak nem lehet lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs. (A kivételt képező lakástulajdonokról a „Szocpol feltételek” pont alatt olvashat.)
 • Az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát – mely bizonyos tételekkel csökkenthető – a bekerülési költség vagy vételár kiegyenlítéséhez kell felhasználni. Ezek a tételek a következők:
  • az értékesített lakást terhelő és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatás,
  • az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összege,
  • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összege,
  • a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára,
  • a szocpollal vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-a, ha ezen összeg kifizetése – adásvételi szerződéssel igazoltan – a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg,
  • olyan 2009. július 1-jét követően kiállított számla vagy szerződés alapján kifizetett összeg, melyet az igénylő a meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg
 • Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az állami vám- és adóhatóságnál nincsen nyilvántartott köztartozása.
 • Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételárról, építkezés esetén a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-áról saját névre szóló számlát kell bemutatni.

A szociálpolitikai kedvezmény jellemzői:

A szocpol 1 gyermek után nem jár. A jogosultsághoz legalább 2 meglévő vagy vállalt gyermek szükséges. Meglévő gyermekek után igényelt szocpol esetén nincsen felső életkorhatár a támogatott személyekre vonatkozóan, s a házastársi kapcsolat sem követelmény, vagyis 40 év felett, élettársak vagy egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek rá.

A szocpol ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe. A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek. Ha vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás (lakásépítési támogatás, lakásépítési/-vásárlási kedvezmény) igénybevételével korábban már lakáscél megvalósult, és ezt követően a támogatottaknak a támogatást valamilyen okból vissza kellett fizetniük, akkor e támogatás alapjául szolgáló gyermekre újból a lakásépítési támogatás nem vehető igénybe.

Megelőlegező szocpol

A meglévő gyermekek számától függetlenül, maximum 2 gyermeket vállalhatnak azok a támogatott személyek, akik házasok és egyikük életkora sem haladja meg a megelőlegező szocpolkérelem benyújtásakor a 40. életévet.

Utólagos szocpol

A 2012. január 1-től hatályos lakásépítési támogatást utóbb született gyermeke után az a támogatott személy veheti igénybe, aki korábban született gyermeke után is igénybe vette. A támogatás kizárólag a pénzintézeti lakáskölcsönből eredő tartozás csökkentésére fordítható. Összege azonos a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összeggel. A jogosultságot a hitelintézet a szerződéskötéskor érvényes feltételek szerint vizsgálja.

Ki minősül gyermeknek?

Az igénylő által eltartott vér szerinti, örökbefogadott, vagy gyámság alapján nevelésbe vett gyermek, aki nem töltötte be a 16. életévét, vagy nappali tagozaton tanuló gyermek esetén a 25. életévét. A 16. életévét már betöltött gyermek is a támogatott személy eltartottjának minősül, ha testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Mennyi a szocpol összege és mi határozza meg?

 • A gyermekek száma
 • A lakóépület hasznos alapterülete
 • A lakóingatlan energetikai minősítése

 

Alapterület Támogatás 2 gyermek esetén
60-75 m2 800 000 Ft.
75,01-90 m2 1 000 000 Ft.
90,1m2–160m2 1 300 000 Ft.
 

 

 

Alapterület Támogatás 3 gyermek esetén
70-85 m2 1 200 000 Ft
85,01-100 m2 1 500 000 Ft
100,1m2–160m2 2 000 000 Ft
 

 

 

Alapterület Támogatás 4 vagy több gyermek esetén
80-95 m2 1 600 000 Ft
95,01-110 m2 2 000 000 Ft
110,1m2–160m2 2 500 000 Ft
 

 

Amennyiben „A” energetikai kategóriájú lakás kerül építésre, akkor a fenti értékek esetén 1,1 szeres szorzót kell alkalmazni. „A+” energiaosztály esetén a szorzó 1,2, míg passzív házaknál 1,3.

Hogyan kell kiszámítani a hasznos alapterületet?

A hasznos alapterület a lakás fűthető alapterületének azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. Ebbe a gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz alapterülete nem számít bele.

A hasznos alapterület nagysága a szocpol összegének meghatározásánál játszik szerepet.

Hogyan kell kiszámítani a teljes nettó alapterületet?

A lakóépület teljes nettó alapterületébe, a fűthető és a fűtetlen (pl.: gépkocsi tároló helyiség, az erkély, a loggia és a terasz, tároló) épületrészek alapterülete egyaránt beszámítandó.

A teljes nettó alapterület a bekerülési költség meghatározásánál mérvadó

Forrás: hitelnet.hu